Turnover

İş Gücü Devir Oranı (Turnover), belirli bir ay veya yıl içinde iletmeden ayrılan, işe giren personelleri ve bu personellerin

çalışma sürelerini oranlayan rapordur.

Bu rapor sisteminde turnover ne kadar düşük ise o kadar şirketin çalışan verimliliği o kadar yüksek anlamına gelmektedir.

Elektra İnsan Kaynakları Programında, grafiksel olarak departmanların ve firmaların verimliliği hesaplanabilir.

Turnover raporu ile,

-Çalışma süreleri,

-Departman bazlı çalışanların devir oranı,

-Departman bazlı işten ayrılma ve işe giriş oranı gibi, işletmenin çalışan performansı alınabilir.

Last updated