Parametreler

Parametreler

Bordroların oluşturulması için gerekli olan, SGK’ nın belirlediği; Taban ve Tavan Ücretler, Vergi Dilimleri, Sakatlık İndirimleri gibi alanlar tek tuşla çekilebilir. Emekli ve Normal Bordrolara ait vergi parametre bilgileri otomatik oluşturulabilir. Oluşturulan parametrelere, standart puantajlar girilerek, bordro oluşturma tarihini içeren parametrelerden otomatik olarak gün sayıları bordroya işlenebilir.

Firma bazlı olarak parametre oluşturulabilir.

Last updated