Çalışanlar Sicil Kartları

Çalışanlar Sicil Kartları

Sicil kartları herhangi bir kritere göre listelenebilir, sıralanabilir, gruplanabilir ve filtrelenebilir.

Tüm ekranlar, excel’e veya yazıcıya aktarılabilir.

Sicil kartından tek tuşla bordro oluşturulabilir ve bordro ekranına geçiş yapılabilir.

Tek tuşla SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış bildirgeleri verilebilir ve SGK dokümanı PDF olarak indirilebilir.

İşe giriş ve ayrılış sürecindeki raporlamalara yazdır ekranından kolayca ulaşılabilir.

Last updated