Lojman Tanımları

Lojman Tanımları

Firmada, lojman kullanılıyorsa, tanımlamaları yapılabilir.

Sicil kartından seçilebilir ve raporlanabilir.

Last updated