Puantaj Aktarım

Tanımlar -> Mesai Tanımları -> Puantaj excel kolonu alanına mesai tanımlarını seçiyoruz.

Excel formatı dışa aktarılıp,

Bilgiler firma tarafından yazılıp, import yapılarak kaydedilebilir.

Toplu Bordro oluşturulur.

İmport edilen excel verileri puantaja aktarılır.

Puantaj verileri aktarıldıktan sonra geri alınmamaktadır. (Ekrandan kontrollerinizi sağlayıp aktarımı yapabilirsiniz.)

Bordro listesinden tüm bordrolar yeniden hesaplanır ve işlem bu şekilde tamamlanmaktadır.

Last updated