Departman Tanımları

Departman Tanımları

Firmalara ait departmanlar eklenebilir, raporlamalar departman bazlı yapılabilir.

Last updated