Zimmetlenebilir Stok Listesi

Zimmetlenebilir Stok Listesi

Zimmet modülü ile, personellerin kullanımına verilen araçlar kayıt altına alınabilir.

Personellerin Sicil kartlarında takibi sağlanıp raporlanabilir.

Last updated