Raporlar

Hazırlanan aylık bordroları departman bazlı raporlanabilir. Bu PDF dökümünün yanında bordroya ait istenilen alanlar özel kolon tasarımı yapılıp excele alınabilir.

İş Gücü Devir Oranı (Turnover), belirli bir ay veya yıl içinde iletmeden ayrılan, işe giren personelleri ve bu personellerin çalışma sürelerini oranlayan rapordur.

Bu rapor sisteminde turnover ne kadar düşük ise o kadar şirketin çalışan verimliliği o kadar yüksek anlamına gelmektedir.

Elektra İnsan Kaynakları Programında, grafiksel olarak departmanların ve firmaların verimliliği hesaplanabilir.

Turnover raporu ile,

-Çalışma süreleri,

-Departman bazlı çalışanların devir oranı,

-Departman bazlı işten ayrılma ve işe giriş oranı gibi, işletmenin çalışan performansı alınabilir.

Aylık İcmal raporu ile Personel devirlerini ve Tahahkuk fişi kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.

Teşvik Detay Raporu ile personelin bordrolarında hesaplanan teşvik tutarlarını alabilirsiniz.

Personellerinizin maliyetlerini detaylı ve özet olarak departman ve personel bazlı raporlayabilirsiniz.

Firmanızda çalışan personellerin yaş oranlarına göre grafiksel takibini yapabilirsiniz. Firma ve departman bazlı çalışan-yaş oranları raporlanabilir.

Last updated