Excel Aktarım Şablonları

Excel Aktarım Şablonları

Firma, departman, unvan ve sicil kartlarınızı excel olarak yükleyebilirsiniz. Örnek işlem adımları aşağıdaki ekranlarda gösterilmiştir. Diğer tanımlamalar için de aynı işlem adımlarını takip ederek yükleme yapabilirsiniz.

Tanımlar -> Excel aktarım şablonlarını dışa aktarabilir ve bilgilerinizi tanımlayıp excel import yapabilirsiniz.

Excel formatı dışa aktarılıp,

Bilgiler yazılıp, import yapılarak kaydedilebilir.

Sicil Kartı örnek excel görüntüsü.

Last updated