Sicil Kartı İşlemleri

Sicil Kartları ‘+’ butonu ile eklenip personele ait veriler giriş yapılarak kaydedilir.

Sicil Kartı-> sağ tuş yapılarak giriş ya da çıkış işlemlerinizi web servis ile yaparak PDF dokümanı alabilirsiniz.

Yazdır alanından standart formları alabilirsiniz.

Hesap; Sicil kartı içerisinde hesap alanından '+' butonu ile eklemek istediğiniz tarih, işlem alanından kesinti türü seçilip, borç alanına kesinti yapılacak tutar yazılıp, bordroya yansıtılması isteniliyor ise bordroya yansıt işaretlenmelidir. Bordro oluşturulmamış ise oluşturulan bordroya kesinti otomatik olarak yansıtılır.

İcra otomatik olarak kesilsin isteniliyor ise; Sicil kartı içerisinde hesap alanı icra listesinden ‘+’ butonu ile bilgi girişleri sağlanıp aktif alanı işaretlenerek kesinti yapılması sağlanabilir.

Bordro oluşturulmuş ise değerleri oku ve hesapla yapılmalıdır.

İzinler

Ücretli ve ücretsiz izin olarak sicil kartından ekleme yaparak bordroya yansıtabilirsiniz. Ücreti İzin; İzin tarihleri girişi yapılarak İzi mesai türü alanından mesai türü seçilerek bordroya yansıtılmaktadır. Yıllık izinden düşülmeyecek bir izin türü ise yıllık izne dahil etme seçeneği kullanılmaktadır.

Ücretsiz İzin

İzin tarihleri girişi yapılarak bordroya yansıt ve eksik gün sebebi seçilerek bordroya yansıtılmaktadır.

Aynı ekran üzerinden formu yazdırabilirsiniz.

İbraname

Standart İhbar Bilgileri aktarılarak önceden oluşturulmuş bordro verilerinden ibra bilgileri aktarılarak form yazdırılabilir.

Sağlık

Aşı ve Muayene bilgileri ‘+’ butonu ile eklenip kaydedilmektedir.

Belgeler

Tanımlar-> Personel Tanımları-> Zorunlu belge Listesinden ‘+’ butonu ile belgeler eklenmektedir.

Sicil Kartı-> Belge alanından doküman ekleyip zorunlu belgeler aktarılarak alınıp alınmadığı işaretlenebilir.

Sicil Raporları-> Personel Belge Raporundan raporlanabilir.

Bordrolar

Sicil kartı-> Bordrolar alanından geçmiş bordrolar görüntülenip yazdır alanından PDF olarak yazdırılabilir.

Zimmet

Tanımlar-> Personel Tanımları-> Zimmetlenebilir Stok Listesinden stok tanımlamaları yapılır.

Sicil kartı-> Zimmet alanından ‘+’ butonu ile ekleme yapılır. Zimmet ile ilgili bilgiler yazılıp kaydedilir.

Sicil Kart-> Yazdır alanından Zimmet Formu yazdırılır.

Eğitimler

Eğitimler alanından oluşturulan Gerçekleşen, Planlanan ya da İptal edilen eğitimler sicil kartlarına otomatik aktarılır.

Çalışma Günleri

Personelin çalışma gün sayıları aktarılarak vizite alınabilir.

Sicil Kartı-> yazdır alanında form mevcuttur.

Last updated