Bordro

Yeniden Hesapla(İlgili bordro içerisinde değişiklik yapıldığında yeniden hesapla) -> CTRL+Y Değerleri Oku ve Hesapla (sicil kartı ve parametrelerde değişiklik yapıldığında bordroya yansıtılması isteniliyor ise değerleri oku ve hesapla) -> CTRL+D

Bordro ekranında hesaplamaları yaptığınızda formdaki değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Mesailer alanında ok tuşları ve enter ile kolon üzerinde geçiş sağlayabilirsiniz.

Bordro İşlemleri;

Mesailer alanından mesai gün girişleri yapılmaktadır.

Fazla mesai girişleri saat olarak yapılmaktadır.

Mesai tanımları-> tanımlar-> mesai tanımlarından yapılmaktadır.

İşlem yapıldıktan sonra tanımlar-> aylık parametreler-> mesai tanımlarını aktar alanından aktarılıp kaydedilmelidir.

Bordro var ise silinip yeniden oluşturulmalıdır. Ek kazanç tanımları ek alanından '+' butonu ile eklenmektedir.

Farklı bir ek tanımı için tanımlar-> ek tanımları alanından ekleme yapılmaktadır.(Kesinti yapılacak alanlar işaretlenip katsayı alanı yazılmalıdır.)

Bordro ek kazançlar alanından seçim yapılıp net ya da brüt tutar girişi yapılıp yeniden hesaplanmaktadır.

Hayat sigortası indirimi ek kesintiler alanından Hayat Sigortası İndirimi (GV İndirimli) alanına yazılmalıdır.

Sicil kartından seçilen engelli indirimi bordroda Gelir Vergisi Engelli İndirimi alanından- görüntülenmektedir.

Kümülatif devirler sicil kartına giriş sağlanıp bordro ek kesintiler alanından kümülatif devri sicil kartından al işaretlenip bordro değerleri oku ve hesapla yapılmalıdır.

Bordro Kesintileri

Sicil kartı içerisinde hesap alanından '+' butonu ile eklemek istediğiniz tarih, işlem alanından kesinti türü seçilip, borç alanına kesinti yapılacak tutar yazılıp, bordroya yansıtılması isteniliyor ise bordroya yansıt işaretlenmelidir. Bordro oluşturulmamış ise oluşturulan bordroya kesinti otomatik olarak yansıtılır.

İcra otomatik olarak kesilsin isteniliyor ise; Sicil kartı içerisinde hesap alanı icra listesinden ‘+’ butonu ile bilgi girişleri sağlanıp aktif alanı işaretlenerek kesinti yapılması sağlanabilir.

Bordro oluşturulmuş ise değerleri oku ve hesapla yapılmalıdır.

Bordro Hesap Pusulası

Toplu Hesap Pusulası Raporu almak için bir personeli seçerek Toplu Hesap Pusulası alanından alabilirsiniz.

Last updated