Birim Tanımları

Birim Tanımları

Birim tanımları ile, genel departman, unvan ve grup bilgileri bir üst kategori altında toplanabilir. Bu sayede hiyerarşik bir düzende kartlar listelenebilir.

Last updated