Roller

RollerAçıklamaları

Shift

Departmanına ait shıft ekranını görüntüleyebilir.

PDKS

PDKS ekranını görüntüleyebilir.

HotelOwner

Full yetkili.

IzinTalep

İzin talep ekranını görüntüleyebilir.

Personel

Kullanıcı işlemleri , bordro kilit menüsü,tüm çalışan ve arşivi listesi dışında tüm menüleri görüntüleyebilir.

Personel Low

Kullanıcı işlemleri,bordro kilit menüsü, tüm çalışan ve arşivi listesi , firma kartı, unvan,departman,birim,grup tanımları, parametre değiştirme dışında tüm menüleri görüntüleyebilir.

Güvenlik

Sağlık bilgileri ekranını görüntüleyebilir.

Eğitim

Eğitim ekranını görüntüleyebilir.

Firma Dönem

Bordro ayını kilitleyip açma ekranını görüntüleyebilir.

CV

cv ekranınıa giriş sağlayabilir.

Zimmet

zimmet menüsünde işlem yapabilir.

Eğitim

eğitim menüsünde işlem yapabilir.

Last updated