Elektraweb İk
Search
K
Comment on page

Roller

Roller
Açıklamaları
Shift
Departmanına ait shıft ekranını görüntüleyebilir.
PDKS
PDKS ekranını görüntüleyebilir.
HotelOwner
Full yetkili.
IzinTalep
İzin talep ekranını görüntüleyebilir.
Personel
Kullanıcı işlemleri , bordro kilit menüsü,tüm çalışan ve arşivi listesi dışında tüm menüleri görüntüleyebilir.
Personel Low
Kullanıcı işlemleri,bordro kilit menüsü, tüm çalışan ve arşivi listesi , firma kartı, unvan,departman,birim,grup tanımları, parametre değiştirme dışında tüm menüleri görüntüleyebilir.
Güvenlik
Sağlık bilgileri ekranını görüntüleyebilir.
Eğitim
Eğitim ekranını görüntüleyebilir.
Firma Dönem
Bordro ayını kilitleyip açma ekranını görüntüleyebilir.
CV
cv ekranınıa giriş sağlayabilir.
Zimmet
zimmet menüsünde işlem yapabilir.
Eğitim
eğitim menüsünde işlem yapabilir.