Sicil Kartı

Sicil Kartı

Personele ait tüm bilgilere kart içerisinden kolayca ulaşılabilir.

İzin işlemleri , İcra ve Avans takibi, Aşı Takibi, Zimmet Takibi yapılabilir.

Personele ait belge ve dokümanlar saklanabilir.

Eğitim modülünde girilen eğitimler personelin kartında görüntülenebilir.

Yıllık izin, ücretli izin ve ücretsiz izin girişi yapılabilir, Yıllık izin takibi yapılabilir, tarihlerine göre personellerin bordrolarına otomatik puantaj oluşturulabilir.

Last updated