İhbar Kıdem Tazminatı

İhbar Kıdem Tazminatı

Kıdem ve ihbar tazminatı, bir veya birden fazla personel için hesaplatılabilir, tek tuş ile bordroya aktarılabilir.

Last updated